Quy hoạch Cần Thơ: Định hướng 5.288 căn nhà các loại trong năm 2023

Quy hoạch Cần Thơ – Vừa qua UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ năm 2023. Theo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, UBND thành phố sẽ đầu tư xây dựng 5.288 căn nhà các loại, với tổng diện tích sàn 788.410m2.

Quy hoạch xây dựng nhà ở Cần Thơ

Quy hoạch Cần Thơ UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà thành phố Cần Thơ năm 2023. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng phát triển nhà ở trong năm 2023 có kiểm soát phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo các quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ.

Theo kế hoạch phát triển năm 2023, toàn thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng tổng cộng 5.288 căn nhà các loại với tổng diện tích sàn 788.410m2. Trong số đó, xây dựng 971 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn 175.644m2; 780 căn nhà ở trong dự án tái định cư với tổng diện tích sàn 85.942m2; 3.537 căn nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng với tổng diện tích sàn 526.824m2.

Quy hoạch Cần Thơ – Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố Cần Thơ năm 2023 là 23,7m2/người. Trong đó, phần diện tích nhà ở bình quân tại đô thị là 23,9m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn là 23,3m2/người.

Diện tích nhà ở quy hoạch xây dựng mới trong năm 2023 chủ yếu tập trung các quận. Đối với quy hoạch dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có hạng mục nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng tại dự án Khu dân cư Hồng Loan 5C (Quận Cái Răng; thành phố Cần Thơ) ; đối với nhà ở thương mại có hạng mục nhà ở liền kề thuộc dự án Khu đô thị mới Thới Lai (huyện Thới Lai; thành phố Cần Thơ) được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo những đánh giá và dự báo đưa ra trong năm 2023, khi các địa phương hoàn thành và được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc, số lượng nhà ở dân tự xây dựng sẽ tăng đáng kể so với năm 2021-2022. Theo ước lượng, các đơn vị diện tích sàn xây dựng hoàn thành lớn nhất tập chung tại quận Ninh Kiều với diện tích đạt 121.240,4m2 và quận Cái Răng là 75.999,18m2.

Quy hoạch Cần Thơ: Định hướng 5.288 căn nhà các loại trong năm 2023
Quy hoạch Cần Thơ: Định hướng 5.288 căn nhà các loại trong năm 2023

Phối hợp thực hiện quy hoạch Cần Thơ – Đề án phát triển nhà ở nhà xã hội thành phố Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tham mưu cho UBND thành phố về việc chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thực hiện công tác đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và các quận, huyện trong từng thời kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện. Chỉ đạo, điều hành và kiểm tra kết quả thực hiện theo định kỳ; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm. 

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư có liên quan. 

Công bố thông tin công khai, minh bạch về các Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở, hướng dẫn việc triển khai, cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng “Đề án phát triển nhà ở nhà xã hội thành phố Cần Thơ” để thực hiện phát triển nhà ở xã hội cho thành phố Cần Thơ. Chủ trì phối hợp các ngành liên quan và UBND cấp huyện lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trong kỳ Kế hoạch.

Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở xây dựng, phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định; thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại khu vực đô thị của thành phố. 

Tạo điều kiện tốt để phát triển công tác thiết kế và áp dụng mô hình nhà ở sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Xem xét ban hành thiết kế mẫu nhà phố thích nghi, ứng phó để phù hợp với khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Phối hợp thực hiện quy hoạch Cần Thơ - Đề án phát triển nhà ở nhà xã hội thành phố Cần Thơ
Phối hợp thực hiện quy hoạch Cần Thơ – Đề án phát triển nhà ở nhà xã hội thành phố Cần Thơ

Bài viết nổi bật:
⭐️ Tổng hợp các dự án Nhà ở xã hội Cần Thơ 2023
⭐️ Nghiên cứu, đề xuất dự thảo nghị quyết thí điểm chính sách giúp phát triển nhà ở xã hội


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ MTL
Hotline: 096 222 6879
Trang mạng: www.mtlservice.net
E-mail: contacts@mtlservice.net
Địa chỉ: Số 16 Đường B18, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

 

[ 17 ] Đánh giá: Tốt
096 222 6879
LIÊN HỆ MTL SERVICE

Chat Zalo
LIÊN HỆ MTL SERVICE