Các quy định về việc mua nhà ở xã hội

Để giúp quý khách hàng có thể hiểu được đối tượng nào được phép mua nhà ở xã hội, các điều kiện yêu cầu là gì? MTL Service xin chia sẻ một số thông tin quy định theo luật nhà ở hiện hành của Việt Nam

Bài viết nổi bật:
⭐️ Tổng hợp các dự án Nhà ở xã hội Cần Thơ 2023

Nhóm đối tượng được áp dụng

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, có Thuộc 01 trong 09 đối tượng sau đây được mua nhà ở xã hội:

Nhóm 1:  Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
Nhóm 2: Hộ gia đình (HGĐ) nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
Nhóm 3: HGĐ tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
Nhóm 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng);
Nhóm 5: Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
Nhóm 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
Nhóm 7: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
Nhóm 8: Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;
Nhóm 9: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Nhà ở xã hội An Khương
Điều kiện mua nhà ở xã hội

Điều kiện được phê duyệt mua nhà ở xã hội

✔️ Điều kiện về nhà ở:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong HGĐ thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.

✔️ Điều kiện về cư trú:

— Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;

— Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

✔️ Điều kiện về thu nhập:

Phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên đối với các đối tượng sau:

— Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

— NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

— Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

— Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

(*) Lưu ý: Không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thu nhập bao gồm các đối tượng sau:

— Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

— Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;

— Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Tổng hợp các dự án Nhà ở xã hội Cần Thơ 2023
Tổng hợp các dự án Nhà ở xã hội Cần Thơ 2023

Các thủ tục mua nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

  1.     Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội theo mẫu (mẫu số 01)
  2.     Giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội
  3.     Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú
  4.     Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

Trên đây là hồ sơ mua nhà ở xã hội mới nhất (hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội được cập nhật theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2021). Bên cạnh đó, hiện MTL Service cũng có hợp tác phân phối các dự án nhà ở xã hội tại quận Ninh Kiều, do đó chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách thủ tục và tư vấn sản phẩm phù hợp nếu như đang dự định sở hữu sản phẩm này.


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ MTL
Hotline: 096 222 6879
Website: www.mtlservice.net
E-mail: contacts@mtlservice.net
Địa chỉ: Số 16 Đường B18, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

 

[ 1 ] Đánh giá: Tốt
096 222 6879
LIÊN HỆ MTL SERVICE

Chat Zalo
LIÊN HỆ MTL SERVICE